Makroekonomia dla opornych

Raport o kredytach konsumenckich (CCR)

CCR

Raport o kredytach konsumenckich (ang. Consumer Credit Report) jest pismem rozpowszechnianym przez centralę Rezerwy Federalnej, w którym prezentowane są prognozy dotyczące przede wszystkim wysokości niespłaconych kredytów i pożyczek konsumenckich. W sprawozdaniu nie uwzględnia się danych odnoszących się do kredytów zabezpieczonych hipotekami. W piśmie ukazują się dwie zasadnicze grupy kredytów: kredyty odnawialne i nieodnawialne. Dane obejmujące kredytów są gromadzone poprzez ankietę realizowaną głównie wśród banków komercyjnych, firm finansowych i sieci detalicznych. Dodatkowo zdobędziemy ponadto informacje na temat oprocentowania przeróżnych grup kredytów (np. kredyty samochodowe, karty kredytowe itd.).

Zastosowanie CCR

Informacje na temat kredytów konsumenckich okazują się bardzo pomocne przy przepowiadaniu przyszłych faz konsumpcji oraz sprzedaży detalicznej. Podsumowanie o kredytach konsumenckich potrafi ponadto okazać się ważny przy przewidywaniu cyklu koniunkturalnego, ponieważ typowo odbiorcy podnoszą poziom długu w chwili kiedy zezwolą im na to wyższe pensje. Z tego względu dane o kredytach konsumenckich da się użyć przy formułowaniu momentów poruszenia w gospodarce. Ponadto poziomy oprocentowania kredytów prawidłowo odkrywają jak przemiany rynkowych stóp procentowych przekładają się na oprocentowanie kredytów konsumenckich.

Komunikat dotyczący kredytów konsumenckich będzie odgrywała niewielki wkład na rynki, natomiast w połączeniu z informacjami na temat przychodów klientów i stóp procentowych dokument przytoczony może okazać się pomocny.

CCR

CCR – Raport o kredytach konsumenckich (ang. Consumer Credit Report) jest pismem rozpowszechnianym przez centralę Rezerwy Federalnej, w którym prezentowane są prognozy dotyczące przede wszystkim wysokości niespłaconych kredytów i pożyczek konsumenckich.