Makroekonomia dla opornych

Dobra trwałego użytku – Raport

Dobra trwałego użytku

Sprawozdanie o dobrach trwałego użytku (ang. Durable Goods Report) obejmuje informacje o zleceniach uzyskanych od ponad 4000 producentów dóbr trwałych (np. samochody czy sprzęt AGD). W samym raporcie odnajdziemy informacje na temat stopnia nowych zamówień, rezerw, całkowitych dostaw a także niewykonanych zamówień. Dane prezentowane są zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym w postaci zmiany miesiąc do miesiąca czy rok do roku. Przykładowo w przypadku gospodarki USA relacja odnosi się do ponad osiemdziesiąt pięć różnych dziedzin z całego państwa

Dobra trwałego użytku – znaczenie dla rynków

Raport o dobrach trwałego użytku stanowi dla przedsiębiorców przede wszystkim wartościowe źródło informacji na temat poziomu popytu w gospodarce. Zwiększone nakłady na dobra trwałego użytku w sektorze przedsiębiorstw pojawiają się w momentach lepszych nastrojów dotyczących perspektyw gospodarki. W następstwie dobre informacje odnoszące się do durable goods mogą być symptomami przyrostu rozchodu a także płac. Przy badaniu relacji należy zachować ostrożność ze względu na sporą zmienność prezentowanych danych. Z tego względu miesięczne modyfikacje procentowe winny być zestawianie ze zmianami rocznymi oraz przewidywaniami.

Przedsiębiorcy winni skupić się na ogólnych tendencjach dostrzegalnych w prognozie, nie wiążąc nadmiernie dużej wagi do pojedynczych zmian w oddzielnych pozycjach raportu. Raport dotyczący dóbr trwałego użytku będzie też cennym źródłem informacji dotyczącym potencjału wzrostu przychodów w poszczególnych branżach.

 

Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych

Sprawozdanie o dobrach trwałego użytku (ang. Durable Goods Report) obejmuje informacje o zleceniach uzyskanych od ponad 4000 producentów dóbr trwałych (np. samochody czy sprzęt AGD).