Makroekonomia dla opornych

HSR – Raport ilości rozpoczętych inwestycji budowlanych

Raport ilości rozpoczętych inwestycji budowlanych (HSR)

(ang. Housing Starts Report) powstaje na podstawie egzemplarzy ankiet wypełnianych przez przedsiębiorstwa działu budowlanego z całego kraju. Pismo zawiera trzy podstawowe punkty: podjęte budowy, udzielone przyzwolenia budowlane oraz ukończone budowy. Informacje ukazywane są w formie rocznych i miesięcznych wahań procentowych pojedynczych działów. Regionalne zróżnicowanie rynku nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu dzięki podziałowi informacji na następujące rejony.

Przykładowo na terenie USA są to: północnowschodni, środkowozachodni, południowy i zachodni. Oprócz tego występuje również podział na jednoosobowe i wieloosobowe gospodarstwa domowe.
Informacje o podjętych budowach przedstawiają wyznacznik wyprzedzający zmiany stanu gospodarki. Duży wzrost zainicjowanych projektów budowlanych przeważnie pojawia się na początku cyklu koniunkturalnego. Udostępnienie informacji o sumie rozpoczętych budów nie zalicza się zazwyczaj do momentów, które wywierają wpływ na rynek.

HSR 2000 – 2014

hsr

hsr – Raport ilości rozpoczętych inwestycji budowlanych (ang. Housing Starts Report)

 

Niekiedy dane z raportu mogą zostać wykorzystane w celu prognozowania wzrostu sprzedaży w działach wytwarzających np. meble czy zaopatrzenie domów. Zwiększenie ilości ukończonych budów niesie za sobą zwiększone wydatki na tego typu produkty. Informacje o liczbie rozpoczętych projektów budowlanych powinny być analizowane wraz z raportem o sprzedaży budynków mieszkalnych na rynku wtórnym. Wzrosty i spadki obydwu wskaźników w odpowiedzi na wahania stóp procentowych będą prezentować oznaki transformacji stanu aktywności rynku nieruchomości.