Makroekonomia dla opornych

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Indeks cen dóbr produkcyjnych

(Producer Price Index, PPI) – w przeciwieństwie do CPI (ang. Consumer Price Index), jest wskaźnikiem służącym do pomiaru cen na poziomie producenta. PPI trafnie odzwierciedla poziom cen na rynkach hurtowych i towarowych. W przypadku Indeksu PPI przy rozliczeniu zostały uwzględnione wszystkie dziedziny przemysłowe z wyłączeniem importu.

Podobnie jak w przypadku CPI, indeks cen produktów wytwórcy może być kalkulowany w różny sposób. PPI przeważnie jest obliczany jako stosunek cen hurtowych w danym roku do cen hurtowych w roku bazowym, stanowiącym punkt odniesienia. Wykładnik ten może być między innymi obliczany dla surowców, towarów przemysłowych, które będą wykorzystywane oraz produktów na ostatnim etapie produkcji. W przypadku producentów jest to jeden z ważniejszych wskaźników.

Należy również pamiętać o szeregu innych indeksów pochodzących z analizy przedsiębiorstw i ich zasobów. Są to między innymi: wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index), raport o zatrudnieniu (ang. Employment Situation Report) oraz szereg wskaźników dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

Inflacja PPI

ppi wykres

Indeks cen dóbr produkcyjnych (Producer Price Index, PPI) – w przeciwieństwie do CPI (ang. Consumer Price Index), jest wskaźnikiem służącym do pomiaru cen na poziomie producenta.

Najważniejszą zaletą Producer Price Index w oczach przedsiębiorców jest ewentualność wykorzystania tego wskaźnika do przewidywania CPI. Wykorzystanie PPI w ten sposób jest możliwe dzięki koncepcji, że wzrost kosztów, który wystąpi na poziomie cen producentów zostanie przeniesiony w pewnym momencie na klientów. W związku z tym inwestorzy oraz banki centralne będą pod takim kątem badać publikacje dotyczące PPI.

Warto zwrócić uwagę, że w wyniku ogromnego udziału przy obliczaniu Producer Price Index tak niestatecznych czynników jak np. ceny energii, dane mogą ulegać sporym zniekształceniom. Ponadto powinno się pamiętać o wzięciu pod uwagę wszystkich obszarów rynku; są uwzględniane tylko obszary przemysłowe gospodarki.

Podsumowując z punktu widzenia uczestników rynku najważniejsza jest ewentualność wykorzystania tego wskaźnika do prognozowania Consumer Price Index.