Makroekonomia dla opornych

Indeks produktywności

Indeks produktywności – definicja

Informacje o wydajności działalności produkcyjnej, tzw. Indeks produktywności (ang. Productivity Report) pojawiają się w kalendariach makro z sygnaturą QoQ, q/q lub k/k, czyli raz na trymestr. Z kolei jako jednostki pracy używa się wartości godziny roboczej. W kosztach pracy analizuje się nie wynagrodzenia ale różnego rodzaju świadczenia socjalne i inne zyski przekazywane dla zatrudnionych.

Tym samym wydajność produkcji pokazuje związek między PKB, a kosztem jego wytworzenia. Najważniejsza w sprawozdaniu jest przedstawiona procentowo roczna dynamika wydajność produkcji, którą prezentuje się z włączeniem podziału na rozmaite sektory i branże gospodarki.

Indeks produktywności – zastosowanie

Większa wydajność produkcji powoduje, że przy zaangażowaniu analogicznych nakładów na personel można wytworzyć więcej produktów i usług. Lepsza produktywność prowadzi do rozrostu realnych płac pracowników, niższej inflacji i wyższej rentowności przedsiębiorstw. Firmy, które są w stanie zwiększyć wytwórczość, nie podwyższając jednocześnie aktywności pracowników, mogą pozwolić sobie na zwiększenie pensji bez potrzeby przesuwania kosztów podwyżki na klientów. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, iż przy publikowaniu danych o wydajności produkcji nie pojawiają się tak naprawdę żadne nowe dane. Wszystkie dane ukazane w raporcie opierają się na pierwotnie opublikowanych informacjach takich jak np. poziom PKB czy koszty pracy. Z tego powodu Productivity Report jedynie sporadycznie będzie kluczowy dla rynków.
W tradycyjnym ujęciu produktywność to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie, do ilości wykorzystywanych zasobów. Przykładowo może to być: działalność usługowa, produkcja dóbr itp. zamiast opisanego powyżej stosunku PKB do kosztu pracy. Jest to także termin, który odnosi się do systemów różnej wielkości, takich jak: miejsca pracy, zakładu pracy, gospodarki, określonego regionu, gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa, itd. Wyróżnia się produktywność całkowitą oraz cząstkową – stosunek ogólnej produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów.

indeks produktywności

Indeks produktywności pokazuje wartość produkcji przypadającej na jednostkę pracy. Wartość produkcyjna liczona jest za pomocą uprzednio publikowanych informacji na temat PKB