Makroekonomia dla opornych

NFP – Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym

NFP – definicja

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o informacje uzyskane na bazie ankiety firm. Dokument ukazuje trafnie koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W raporcie pojawia się ilość zatrudnionych w dziale pozarolniczym z pewnymi wyłączeniami. Wskaźnik zalicza szacunkowo 80% firm, nie sumując informacji o zatrudnieniu w administracji rządowej, pracownikach zatrudnionych w agrobiznesie czy informacje o samozatrudnieniu.

Wskaźnik NFP potocznie zwany non-farm payrolls przedstawia elementarny państwowy dokument, określający stan rynku pracy co do wcześniejszego miesiąca. Przy wydawaniu informacji odnoszących się do non-farm payrolls pojawią się dane takie jak przeciętna godzinowa płaca (ang. Average Hourly Earnings), przeciętny tygodniowy czas pracy (ang. Average Weekly Hours) i stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate), która posiada małe znaczenie. Warto równocześnie zaznaczyć że indeks stopa bezrobocia jest różnorodny i w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki występuje sześć jego odmian, uznawana za oficjalną jest U3 stanowiąca podstawę do obliczenia raportu dotyczącego ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. Jobless Claims Report).

NFP – zastosowanie

Najważniejszą informacją zamieszczoną w publikacji informacji w kalendarzu makro dotyczącą zatrudnienia w dziale pozarolniczym jest ilość nowych miejsc pracy. Istotne różnice ilości nowych miejsc pracy w stosunku do oczekiwań będą miały znaczący wpływ na przebieg zdarzeń na rynkach finansowych. Do wydawania w kalendarzu makro non-farm payrolls dochodzi w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30.

Zasadniczo przeciętny miesięczny wzrost etatów o ok 160 000 na przestrzeni dwóch kwartałów poczytuje się za objaw ożywienia gospodarczego. Informacje o zatrudnieniu w dziale pozarolniczym posiadają również istotny wpływ na politykę pieniężną kierowaną przez Rezerwę Federalną (ang. Federal Reserve, FED). Publikacja informacji nieraz tworzy gwałtowne reakcje ze strony rynków w przypadku ukazania się sporej różnicy co do prognoz.

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o informacje uzyskane na bazie ankiety firm.

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o informacje uzyskane na bazie ankiety firm.