Makroekonomia dla opornych

PMI – aktywność w zakresie produkcyjnym

Definicja PMI

Indeks PMI (ang. Purchasing Managers Index) – jest indeksem publikowanym raz na miesiąc, prezentującym aktywność w zakresie produkcyjnym. Na indeks menedżerów logistyki i zakupów składa się 5 subwskaźników, które są formułowane na podstawie badań ankietowych obejmujących ok. 400 menedżerów działów zaopatrzenia z całego państwa. Menedżerowie odpowiadają na pytania odnoszące się do ich specjalności oceniając ją pod kątem nowych zamówień, wartości przemyśle, dostaw zapasów oraz stopnia zatrudnienia w kategoriach lepsze – gorsze lub constans.

Na przedstawianą w procentach wartość indeksu menedżerów logistyki i zakupów składa się suma procentowego udziału osób, które nakreśliły koniunkturę w sektorze jako lepszą i połowy procentowego wkładu osób, które stwierdziły, że koniunktura w branży się nie zmienia. Na przykład wskaźnik menedżerów logistyki i zakupów na poziomie 50 oznacza, że analogiczna ilość respondentów wskazuje na poprawę jak również na pogorszenie warunków w sektorze.

Zastosowanie PMI

Wskaźnik PMI – zwany aktywności finansowej – obrazuje z wyprzedzeniem koniunkturę nie tylko w sektorze wytwórczym, lecz także na całym rynku. Dział wytwórczy nie stanowi wprawdzie składnika rozstrzygającego o wysokości Produktu Krajowego Brutto, jednak trafnie ukazuje momenty ożywienia oraz załamania rynku związane z procesami koniunkturalnymi.

Najważniejszym punktem odniesienia jest indeks aktywności finansowej na poziomie 50 p. Zasadniczo PMI równający się 50 punktów i więcej oznacza postęp działu produkcyjnego i jak również wzrost całej gospodarki. Dalszym istotnym stopniem dla indeksu Purchasing Managers jest 42p. Wskaźnik PMI – aktywności finansowej – poniżej tej wysokości tłumaczy się jako objaw zastoju.

Analogicznie jak w przypadku różnych indeksów zasadnicza będzie zmienność indeksu menedżerów logistyki i zakupów w stosunku do poprzednich publikacji w kalendarium makroekonomicznym. Indeks aktywności finansowej (PMI) przyciąga uwagę inwestorów jako bardzo dobry wskaźnik wyprzedzający całokształt czynników gospodarczych, nadzwyczaj użyteczny wraz z pozostałymi informacjami np. takimi jak poziom CPI, PKB, PPI, bilansu płatniczego oraz sprzedaży detalicznej i wskaźników zatrudnienia i bezrobocia.
Powszechne tłumaczenie nazwy wskaźnika PMI utworzonego od angielskiego Purchasing Managers Index to:
Indeks menedżerów działów zakupów, Wskaźnik menedżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi, Indeks menedżerów logistyki i zakupów lub Wskaźnik aktywności finansowej.

Indeks PMI jest indeksem publikowanym raz na miesiąc, prezentującym aktywność w zakresie produkcyjnym.

Indeks PMI jest indeksem publikowanym raz na miesiąc, prezentującym aktywność w zakresie produkcyjnym.