Makroekonomia dla opornych

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna (ang. Retail Sales Report) ukazuje wartość dóbr i usług finalnych nabytych przez konsumentów u różnych dystrybutorów od dużych sieci detalicznych takich jak WalMart, Metro AG, Carrefour, Costco, Tesco po mniejsze, miejscowe sklepy. Pojawiające się co miesiąc informacje o sprzedaży detalicznej najdokładniej w przypadku gospodarki amerykańskiej eksponują poziom wydatków prywatnych amerykanów, biorąc pod uwagę w zasadzie wszystkie ponoszone przez nich koszta.

Indeks ukazuje się zarówno w postaci znacznika pełnego jak i bazowego, który nie obejmuje sprzedaży w sektorze motoryzacyjnym. Poziom sprzedaży detalicznej należy do wskaźników makroekonomicznych przedstawiających obecną pozycje rynkową.

Sprzedaż detaliczna w Polsce

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna (ang. Retail Sales Report) ukazuje wartość dóbr i usług finalnych nabytych przez konsumentów u różnych dystrybutorów od dużych sieci detalicznych

Pojawienie się w kalendarzu makroekonomicznym wartości wyznacznika. Sprzedaż detaliczna mogą przyczyniać się do ponad przeciętnej zmienności głównie na rynkach akcyjnych. Ze względu na to, że dane o sprzedaży detalicznej są przydatne przy predykcji zwiększonej presji inflacyjnej, raport można stosować wraz z innymi informacjami do ustalenia szansy podniesienia bądź zmniejszenia stóp procentowych.

Przykładowo nagły znaczący wzrost sprzedaży detalicznej w fazie rozszerzania się gospodarki może zachęcić Fed (ang. Federal Reserve, FED) do podwyższenia stóp procentowych w celu ograniczenia w ten sposób inflacji. Wysokość sprzedaży detalicznej jest zależna w dużym stopniu od zmiennych faktorów czasowych takich jak np. pogoda.

Sprzedaż detaliczna podobnie jak niemal wszystkie informacje makroekonomiczne ocenia się w zależności do wcześniejszych przypuszczeń. Mniejsza sprzedaż detaliczna wskazuje na prawdopodobieństwo nastania zastoju. Jednakże zwiększony poziom wskaźnika sprzedaży detalicznej, przerastający w dużym stopniu przypuszczenia interpretowany jest zazwyczaj jako sygnał wzrastającej presji inflacyjnej.