Makroekonomia dla opornych

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia- definicja (ang. Unemployment Rate) to stosunek liczby osób pozostających bez zatrudnienia do ludności aktywnej zawodowo. Metodologia kalkulacji może odstawać w zależności od ustalonej definicji osoby bezrobotnej. Przeważnie stosuje…

Czytaj dalej