Makroekonomia dla opornych

Wskaźnik kosztów zatrudnienia

Wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index) jest raportem który informuje o kosztach zatrudnienia, publikowanym w końcowym miesiącu każdego okresu 3. miesięcznego i obejmującym okres ostatnich dwunastu miesięcy. Indeks przedstawia zmiany w pensjach, premiach również innych składnikach wynagrodzeń przeliczonych na godzinę.

Do obliczania indeksu służą dane o wynagrodzeniach ze wszystkich dziedzin rynku poza rolnictwem i pracownikami sfery budżetowej, stanowiących niewielką ilość wśród całej siły roboczej.

W sprawozdaniu przygotowanym przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics (BLS) możemy odnaleźć dane o pensach z klasyfikacją na wszystkie grupy zawodowe, dziedziny rynku, a nawet podział ze względu na uczestnictwo lub jego brak w rozwiniętych w USA związkach zawodowych. Bazą wyliczenia dla Employee Cost Index obecnie jest rok 2005.

Wskaźnik kosztów zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych

Wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index) jest raportem który informuje o kosztach zatrudnienia

Wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index) jest raportem który informuje o kosztach zatrudnienia, publikowanym w końcowym miesiącu każdego okresu 3. miesięcznego

Zastosowanie

Wskaźnik kosztów zatrudnienia znajduje zastosowanie przy prognozowaniu możliwości inflacyjnych ze względu na to, iż stawki zatrudnienia przedstawiają dla przedsiębiorstw najważniejszy element kosztów produkcji towarów oraz usług, a jednocześnie rosnące koszty wynagrodzeń są w końcu przenoszone na nabywców. Analitycy i przedsiębiorcy obserwują Employee Cost Index licząc na ujawnienie objawów transformacji oczekiwań inflacyjnych.

Rezerwa federalna zwraca uwagę na wskaźnik kosztów zatrudnienia przy formułowaniu celów polityki pieniężnej, w zdecydowanie większym stopniu niż na inne teksty dotyczące poziomu pensji w gospodarce np. na raport o zatrudnieniu (ang. Employment Situation Report), który prezentuje podstawowe dane dotyczące wysokości pensji. Nie bez znaczenia pozostaje również korelacja tego wskaźnika z drugim, bardzo istotnym dla pracodawców, którym jest indeks cen dóbr produkcyjnych (ang. Producer Price Index).
Prócz sporej użyteczności wskaźnika przy przewidywaniu zmian w stopniu inflacji, ECI będzie także wartościowym źródłem danych dla wszystkich zainteresowanych przewidywaniem przełomowych momentów cyklu koniunkturalnego.